لینک ها 
ردیفعنوانصاحب اثردانلودنوع
16رضا...رضا یابن الزهرامیرداماد سیدمهدیdownload-disicon-3
17سوره کوثرمی میخونمت پیش همه (واحد)میرداماد سیدمهدیdownloadicon-3
18شبای دلتنگیمون شبیه ارونده (شور-به یاد شهدا)میرداماد سیدمهدیdownloadicon-3
19شد لحظه وصالت تا اوج بی کرانهمیرداماد سیدمهدیdownload-disicon-3
20صدا صدای تازیونه روضه ی طفلی نیمه جونه (زمینه)میرداماد سیدمهدیdownloadicon-3
21عشق ایوون طلاتو عشق صحن و سراتومیرداماد سیدمهدیdownload-disicon-3
22علی که خونه حقمیرداماد سیدمهدیdownload-disicon-3
23کربلا اللهم ارزقنامیرداماد سیدمهدیdownload-disicon-3
24کنت علیل بموتی احییت فو هواک (واحد)میرداماد سیدمهدیdownloadicon-3
25کوفه میا عزیز زهرا (زمینه)میرداماد سیدمهدیdownloadicon-3
26ماه ملک منظرم علی ای پسر بالا بلندم (واحد)میرداماد سیدمهدیdownloadicon-3
27محیط محنت ابتلا اینجاستمیرداماد سیدمهدیdownload-disicon-3
28من که با تو همسفر بودممیرداماد سیدمهدیdownloadicon-3
29وا ابتا غریب کربلا (زمینه)میرداماد سیدمهدیdownloadicon-3
30هر که دارد به سرش شور و نوا بسم الله (واحد)میرداماد سیدمهدیdownloadicon-3